Pilates

Pilates

Termin: 
6 maj 2018 - 11:00
Miejsce: 
Park Jakubowo

Uczestnicy zobowiązani są do przyniesienia własnej maty do ćwiczeń. Osoby poniżej 18 roku życia powinny uczestniczyć w zajęciach w towarzystwie pełnoletniego opiekuna prawnego lub za okazaniem stosownego pozwolenia. Warunkiem wykonywania ćwiczeń jest brak przeciwwskazań lekarstkich. Strój do ćwiczeń powinien być luźny, nie krępujący ruchów.

Dyscyplina: 
Pilates