Dwubój flisacki - impreza dla każdego!

Dwubój flisacki - impreza dla każdego!

Zachęcamy do spróbowania czegoś nowego - dwubój flisacki może brzmi skomplikowanie, ale zapewniamy, że to bardzo przyjemna i naprawdę dostępna dla wszystkich impreza łącząca niedługą przejażdżkę rowerową ze spływem kajakowym.

Spoglądając na mapę Warmii widzimy, iż jej prawdziwie wodnym kręgosłupem jest Łyna. Rzeka, która wprawdzie rodzi się w mazurskiej krainie pod Nidzicą, ale dopiero po połączeniu się w Kurkach z Marózką i przekroczeniu historycznej granicy pomiędzy Mazurami i Warmią, zaczyna żyć własnym życiem. Płynie przez środek Warmii na północ w stronę Rosji i tam jako Ława wpada do Pregoły. Przy Łynie lokowano miasta i miasteczka, wsie. Łyna przez stulecia spełniała też rolę ważnej drogi wodnej, którą transportowano towary łodziami, barkami, a także spławiano tratwy. 

Z dokumentów archiwalnych, a także z ustnych przekazów dowiadujemy się kiedy i co transportowano. Aby umożliwić spławianie drewna w wielu miejscach systematycznie prostowano bieg rzeki ścinając zakola, by tratwy wiązane z kilkunastometrowych lub dłuższych pni mogły swobodnie, bez przeszkód spływać. Skutki takich zabiegów można zobaczyć na starych mapach, porównując z nieco młodszymi opracowaniami kartograficznymi. W okolicach Rusi drewno spławiano z jeziora Łańskiego, Ustrychu, a także z Kielar, które połączono z Łyną wykopanym kanałem, którego resztki możemy oglądać do dzisiaj. 

Budowane na Łynie elektrownie miały w zaporach skonstruowane przepusty do spuszczania pojedyńczych pni. Na Łynie były budowane tartaki do których dostarczano drewno wodą. Tartaki pracowały w Sójce, Rusi, przy zamku w Olsztynie...itd. Z Rusi spławiano drewno także do Królewca. Taki spływ trwał 2-3 tygodnie, po czym flisacy wracali do domu, często na rowerach, które zabierali wcześniej ze sobą na tratwy. Warto wiedzieć, że w gwarze warmińskiej rowery nazywano kołami. Pierwsza wojna światowa spowodowała zmniejszenie ilości spławianego drewna, a druga wojna całkowicie zatrzymała spławianie. 

Flisacy spławiający tratwy i powracający do domu rowerami, uprawiali swoisty rodzaj dwuboju! Stało się to inspiracją do zorganizowania w maju 2011 r. PIERWSZEGO DWUBOJU FLISACKIEGO na trasie Ruś – Olsztyn. 

(źródło: Andrzej Małyszko)

Nawiązując do tej tradycji zapraszamy kolejnych następców warmińskich fliasków do przeżycia tej krótkiej, ale z pewnością niezapomnianej przygody!

Spotkanie – Ratusz godz. 09.00, wyjazd rowerami na trasę przez Lasek Kortowski nad jez. Ukiel, przyjazd pod Muzeum Nowoczesności (rowery zostaja pod opieką), przejazd autobusem linii 136 z przystanku pl. Roosevelta do Bartaga.

Spływ kajakowy na trasie Bartąg – Park Centralny. Impreza o niewielkim stopniu trudności, chetnie widzimy rodziny z dziećmi. Zapisyhttp://www.mazury.pttk.pl/zapisy-online.html wpisowe w wysokości 10 zł płatne na konto Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK Bank Zachodni 19 1500 1562 1215 6004 7189 0000.